Groot Onderhoud

Belangen bewoners staan centraal

Groot onderhoud door Ballast Nedam West is een effectieve en kostenefficiënte oplossing voor het duurzame behoud van uw woningvoorraad. Vooral ook in situaties waar de originele structuur behouden kan blijven. Met ons deskundig en vakkundig groot-onderhoud tillen we de kwaliteit en het comfort van om het even welke bestaande woning naar het gewenste niveau.

In elk project staan de bewoners centraal. Het gaat tenslotte om hun woongenot. Door in projecten van planvorming tot oplevering nauw samen te werken met de opdrachtgever en de bewoners, dienen we hun belangen optimaal. Het draagvlak onder bewoners houden we steeds scherp in de gaten door hun tevredenheid continu te monitoren.

Scenario's voor comfortverbetering, besparingen en inbraakbeveiliging

In de loop der jaren hebben we bij Ballast Nedam Bouw West vele grote en kleinere woningverbeteringsprojecten uitgevoerd voor woningcorporaties. De specialistische kennis en ervaring die we hiermee hebben opgebouwd, delen we graag met de opdrachtgever. De diverse verbeteringsscenario's leggen we u bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk voor, zodat u de juiste keuzes kunt maken voor een optimaal woongenot en lagere energie- en onderhoudskosten.

De labels die we in de scenario's doorlopen, zijn:
 • Energiezuiniger wonen (Energy Step)
  Door slimme aanpassingen in de warmteopwekking, ventilatie, gevelisolatie en beglazing zet u één of meer stappen binnen de energie-index. Dit levert niet alleen een lager energieverbruik op, maar ook een aantrekkelijke subsidie tot wel € 4.500,- per woning.
 • Levensloopbestendig wonen
  Steeds meer mensen blijven tot op hoge leeftijd thuis wonen. Met de nodige aanpassingen in de badkamer en inrichting en het verbreden van de deuren houden uw woningen gelijke tred met de beperkingen en zorgbehoeften van de bewoners. Door deze aanpassingen te combineren met moderne domotica, verhoogt u de zorgmogelijkheden nog verder, zodat bewoners nog jarenlang van hun vertrouwde woning kunnen genieten.
 • Veiliger wonen op Politie-Keurmerkniveau
  Een onderhouds- of renovatiebeurt is een uitgelezen gelegenheid om ook de inbraakwerend van de woningen op Politie-Keurmerkpeil te brengen. Verlichting op de juiste plaatsen, inbraakwerend raambeslag en een solide driepuntssluiting op de deuren leveren niet alleen een veiligere woning op, maar ook een veilig gevoel.
 • Lagere onderhoudskosten dankzij kunststof materialen
  Het vervangen van onderhoudsgevoelige materialen heeft een positief effect op de exploitatielast van uw complex. Kozijnen, galerij en boeiboorden van kunststof hoeven niet meer te worden geschilderd, waardoor de onderhoudskosten fors omlaag gaan.
 • Comfort verhogen naar Comfort Plus-niveau
  Met maatregelen als zonwering, een nieuwe keuken en/of een modern toegangscontrolesysteem kunt u het comfortniveau van de woningen en ook het hele complex naar een hoger (Comfort Plus-)niveau tillen. Omdat zo'n upgrading veelal leidt tot een hogere huur, vergen deze maatregelen een goede communicatie met de bewoners tijdens de draagvlakmeting en opname.
 • Uitstraling upgraden
  Dit label is vooral van toepassing op de algemene ruimten van een complex. Door de entreezone, galerijen of portieken te vernieuwen, is de uitstraling van uw complex weer up to date. Het actualiseren van het kleurenpalet kan eenvoudig worden meegenomen in het reguliere onderhoudsschilderwerk.
Plan van aanpak

Op basis van de quick scan stellen we een plan van aanpak op. Hierin lichten we de verschillende labels toe en brengen we de noodzakelijke onderzoeken in beeld. Via een aantal overlegsessies komen we met een voorlopig plan en een budgetadvies. Parallel aan de besluitvorming aan uw kant werken we dat plan vervolgens verder uit en voeren we samen met u de warme opnames uit.

Werk voor echte specialisten

Woningverbetering is werk voor echte specialisten. Mensen met ervaring en kennis van zaken, maar ook met begrip voor de wensen en situatie van de bewoners. Bij de ervaren woningverbeteringprofessionals van Ballast Nedam bent u verzekerd van hoogstaand vakwerk en een efficiënt proces met minimale hinder. Samen met u zoeken we voortdurend naar mogelijkheden om dit proces verder te optimaliseren. Onze prestaties monitoren we continu en de uitkomsten delen we direct met u.

Meer weten? Neem contact met ons op!