Ketensamenwerking

Slimmer werken leidt tot hogere kwaliteit en lagere kosten

Met ketensamenwerking creƫert Ballast Nedam West bewust een samenwerkingsvorm tussen de projectpartijen (ketenpartners), die de gezamenlijke prestaties voor het project verbeteren en de kosten verlagen. Hiermee realiseren we een maximale toegevoegde waarde voor de opdrachtgevers en de gebruikers. Succesvolle ketensamenwerking zorgt ervoor dat een project beheersbaar binnen het gestelde tijdspad en budget en volgens de kwaliteitseisen wordt opgeleverd.

De verbeteringen bereiken we vooral door veel voorkomende inefficiƫnties in het proces weg te nemen met behulp van LEAN-management. In tegenstelling tot traditionele vormen van efficiencyverbetering legt LEAN de focus op slimmer in plaats van harder werken. Deze methodiek borgt een hoge kwaliteit, lage kosten, betrouwbare en korte reactietijden en vooral: leuker en vruchtbaarder (samen)werken!

Ten opzichte van de oude manier van samenwerking biedt ketensamenwerking de volgende voordelen:
  • Het proces wordt verkort.
  • De kwaliteit gaat omhoog.
  • De kosten worden verlaagd.
  • Er zijn aanzienlijk minder onduidelijkheden tijdens de realisatie van het project.
  • Er blijven geen onopgeloste problemen achter.
  • Alle projectpartijen committeren zich aan de projectdoelstellingen.
  • De raakvlakken (grijze gebieden) tussen de verschillende activiteiten krijgen veel aandacht en worden goed georganiseerd.
  • De benodigde voorraden of buffers worden sterk gereduceerd.
  • De doorlooptijd wordt aanzienlijk verkort. Het project wordt eerder opgeleverd en de opdrachtgever profiteert van het rentevoordeel.