Ontwikkeling

Focus op woonplezier

De locatie bepaalt voor een groot deel het woonplezier. Bij de keuze en invulling van bouwlocaties hebben we dat woongenot dan ook altijd scherp voor ogen. Hiertoe vullen we de locaties steevast in volgens de optimale stedenbouwkundige mogelijkheden, in nauwe samenwerking met gelijkgestemde, creatieve architecten. Door ook zelf posities in te nemen op een uitbreidings- of inbreidingslocatie, zetten we ons commitment en geloof in de projectkansen extra kracht bij.

Samenwerken

Bij de ontwikkeling van locaties verbinden wij ons ook vaak met andere partijen. Ook hier geldt de som der delen is meer dan het geheel. Dat kan zijn met een gemeente, een plaatselijk bekende ontwikkelaar of juist een belegger.

Mixen

Wij ontwikkelen daarbij woningen voor verschillende doelgroepen en in verschillende prijsklassen. Dat doen wij bij voorkeur gemixt in de projecten zodat een levendige woongemeenschap ontstaat. Een woongemeenschap die gemĂȘleerd is en die naar elkaar omziet.

Kwaliteit

Bij alle producten streven wij kwaliteit na, kwaliteit die voortkomt uit onze jarenlange ervaring in het ontwikkelen en realiseren van woningen voor u.