Utiliteitsbouw

Totale ontzorging op alle aspecten van uw bedrijfshuisvesting

In utiliteitsprojecten kan Ballast Nedam West u ontzorgen op alle aspecten van uw bedrijfshuisvesting, zodat u zich volledig kunt richten op uw core-business. Door ons al in de initiatieffase in het project te betrekken, stelt u ons in staat mee te groeien met uw project. Vooral in Design & Build-projecten ervaart u de voordelen van onze brede kennis van zaken en ons begrip voor de veranderingen die nieuwe of vernieuwde huisvesting teweeg kunnen brengen in uw organisatie.

Stap voor stap mee in het proces

In uw project nemen we u stap voor stap mee in het proces. De eerste stap is het volledig helder krijgen van uw huisvestingsvraag, om draagvlak te creëren en de ontwikkel- en bouwkosten te toetsen aan de investeringsruimte. Bij dat laatste worden niet alleen de initiële bouwkosten meegenomen, maar ook de mogelijke besparingen op de exploitatiekosten die een goed doordacht gebouw kan opleveren.

Van grof naar fijn

Als de huisvestingsvraag helder is, zetten we het verdere proces uit. Daarbij werken we van grof naar fijn en nemen we alles aspecten van het project mee: van ruimtebehoefte naar verschijningsvorm en van klimaatcomfort naar inrichting. Vervolgens werken we de plannen uit naar een technisch maakbaar product, in samenwerking met gespecialiseerde adviseurs, van wie de architect de belangrijkste is. Met deze gebundelde kennis creëren wij een gebouw dat zowel functioneel als architectonisch aansluit bij uw wensen en identiteit.

Duurzaamheidsambitie

Net als in onze andere projecten formuleren we ook voor uw project een duurzaamheidsambitie, samen met u. Hiermee maken we iedereen bewust van het belang van duurzaamheid en de vele mogelijkheden om die ambities te realiseren. In ons advies komen ook de exploitatievoordelen en de subsidiemogelijkheden op dit gebied uitvoerig aan de orde.

Ontwerp integraal uitwerken

Het ontwerp van uw nieuwe huisvesting werken we integraal uit. Hierin nemen we alle aspecten van uw opgave mee. Zo komen we tot een samenhangend ontwerp, waarin gebouw, installaties en klimaat naadloos op elkaar zijn afgestemd. Die samenhang wordt extra versterkt als ontwerp en realisatie in handen van één partij zijn neergelegd. In het ontwerp kunnen we dan ook onze kennis en ervaring van de bouwpraktijk meenemen, waardoor u verzekerd bent van én een voorspoedig integraal proces én een succesvol integraal eindresultaat.

Scholen, kantoren, stadion, bioscoop...

Volgens bovenstaande werkwijze hebben we de afgelopen jaren kantoren, scholen, een stadion, een bioscoop, een milieustraat en vele andere gebouwen en complexen ontwikkeld en gerealiseerd. Dit tot grote tevredenheid van de opdrachtgevers, wat blijkt uit de goede relaties die we nog steeds met hen onderhouden.