Beleidsverklaring

Met deze publicatie geven we invulling aan eisen uit de normen ISO 9001 (kwaliteitszorg), VCA (arbozorg) en ISO 14001 (milieuzorg) en zorgen we ervoor dat de beleidsverklaring:

  • beschikbaar is als gedocumenteerde informatie;
  • wordt gecommuniceerd binnen Ballast Nedam West, en;
  • beschikbaar is voor belanghebbenden.