Manier van werken

Onze marktaanpak: de 5 P's

Uitblinken in veelzijdigheid, kwaliteit, innovatie én prijs

Veelzijdigheid, kwaliteit, ondernemingslust, innovatie en een concurrerende prijs/kwaliteitsverhouding zijn de vaste pijlers onder de werkwijze van Ballast Nedam West. In onze marktbenadering hanteren we hiervoor de 5 'P's':

Projecten: uithangborden van onze ervaring en drive

Elk project is een uithangbord van onze kwaliteit, veelzijdigheid, ervaring en projectaanpak; een kans om bestaande klanten aan ons te binden en nieuwe voor ons te winnen. Het portfolio van Ballast Nedam West biedt een breed palet aan nieuwbouw-, renovatie-, groot-onderhoudsprojecten, waarvan vele als eigen ontwikkeling in gang zijn gezet. Alle projecten weerspiegelen onze schat aan ervaring en onze drive om in elk werk het beste in onze mensen naar boven te halen.

Positie: kansen zien én benutten

Niet met de armen over elkaar zitten, maar kansen zien én die ook benutten. Met die ondernemende houding verwerven we nieuwe (grond)posities in Zuid-Holland en Utrecht, om die samen met gemeenten, eindgebruikers, partners of investeerders tot ontwikkeling te brengen.

Prijs: altijd een scherpe prijs, zonder kwaliteitsconcessies

Kwaliteit schuilt ook in de marktconforme aanbieding die wij neerleggen bij onze klanten. En dat zonder enige concessie aan de bouw- en proceskwaliteit. Of het nu gaat om een bouwproject of een complexe design & build-opgave: bij Ballast Nedam West bent u altijd verzekerd van een goede prijs/kwaliteitsverhouding.

Proces: waarborg voor een goed  en succesvol eindproduct

Met heldere, eenduidige en zorgvuldige interne werkprocessen waarborgt Ballast Nedam West een hoogwaardig project of eindproduct dat helemaal aan uw eisen en verwachtingen voldoet. Wij geven u helder inzicht in onze aanpak en werkwijze, zodat u onze processen op de voet kunt volgen. U kunt zich 100% focussen op uw huisvestigingsvraag, doordat wij uw ontwikkel- en bouwopgaaf organisatorisch ontzorgen.

Product: innoveren voor een betere bouw en duurzame samenleving

Met onze innovaties dragen we bij aan een beter en efficiënter bouwproces en een duurzamere samenleving. Met modulaire bouwconcepten als Ursem bouwsystemen en Parking realiseren we snel, veilig en duurzaam woningen, woongebouwen (voor bijvoorbeeld studenten en zorg), hotels en parkeergarages. Deze voldoen zonder uitzondering aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid en energiezuinigheid.