MVO

MVO als tweede natuur

De aarde hebben we slechts te leen van de volgende generaties. Het is dan ook onze durzame plicht de planeet schoon en leefbaar achter te laten. Hiervoor zijn we allemaal verantwoordelijk. Persoonlijk, maar ook als onderneming. Die verantwoordelijkheid nemen we we bij Ballast Nedam West uiterst serieus. Ons gedrag als maatschappelijk verantwoorde onderneming (MVO) ziet u terug in al onze activiteiten.

Duurzaamheid: diepgewortelde mindset

Duurzaamheid is bij ons geen modieuze kreet, maar een diepgewortelde mind-set, die al jaren onze bedrijfsvoering beheerst. Waar we kunnen dringen we het materiaal- en energieverbruik terug, zowel in projecten als in de eigen bedrijfsvoering. Duurzaamheid wordt niet alleen uitgedrukt in een lage EPC (energieprestatiecoëfficiënt), maar ook in de toekomstbestendigheid van een project. Op eigen initiatief zetten we het thema met een duurzaamheidscheck zo vroeg mogelijk in het ontwerpstadium op de agenda.Sociale verantwoordelijkheid: stageplaatsen

Door aan studenten ruimhartig stageplaatsen beschikbaar te stellen, bieden we ze een kans om hun studie optimaal in te vullen en daarmee succesvol af te ronden. Ze draaien als een volwaardige collega mee in het bedrijf en kunnen zich op die manier goed oriënteren op hun vakgebied.

Afvalbeperking: voorkomen beter dan opruimen

Voor elk project stellen we een afvalbeheersplan op. Hierin staat het voorkomen of verminderen van afval voorop (afvalbeperking). Daar waar het ontstaan van afval onvermijdelijk is, beperken we de impact ervan tot een minimum door afval te scheiden en te hergebruiken. Aan de hand van onze checklijst afvalbeheersing bepalen we voor ieder project welke afvalstromen te verwachten zijn, hoe we die bij de bron kunnen beperken en hoe we deze duurzaam kunnen scheiden en verwerken. Samen met onze afvalverwerker verbeteren we dat proces continu en zetten we telkens een nieuwe stap op weg naar een circulair proces.

Omgevingsmanagement: hinder voorkomen waar het kan

Bouwen gaat soms onvermijdelijk gepaard met hinder voor omwonenden en verkeer. Van de omgeving vragen we daarvoor begrip. Maar dat begrip is niet gratis. In ruil doen wij ons uiterste best om de overlast van ons werk tot een minimum te beperken. In onze projectplannen neemt het omgevingsmanagement steevast een prominente plaats in. Ook onze uitvoerders laten geen maatregel onbenut om de hinder op en rond de bouwplaats terug te brengen. Niet voor niets zijn we overtuigd lid van Bewuste Bouwers.