Service & Nazorg

Na oplevering van een project wordt dit doorgaans vrijwel direct in gebruik genomen. In geval van een woning door de bewoner, in geval van een pand in een andere categorie door de betreffende gebruiker.

In de eerste periode na de oplevering is er sprake van een garantieperiode. De duur van deze periode verschilt per project. Een overzicht van de verstrekte garanties wordt bij oplevering door de contractpartner of door SWK verzorgd. De afdeling Nazorg kan u hier ook over informeren, indien gewenst.

Gebruik deze link voor meldingen met betrekking tot service of nazorg.

Maatregelen Coronavirus (COVID-19)

Naar aanleiding van de geldende maatregelen die door de regering zijn aangekondigd om verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) tegen te gaan, hebben wij ook direct extra maatregelen genomen. Deze maatregelen zijn nodig om de continuïteit van onze werkzaamheden te waarborgen en tegelijkertijd uw en onze gezondheid te beschermen. Hierbij gelden de landelijke maatregelen om besmetting met het Coronavirus te beperken.

Voor nu geldt dat de service-werkzaamheden bij mensen thuis worden beperkt tot enkel de spoedgevallen en alleen onder strikte voorwaarden. Alle meldingen worden individueel beoordeeld op urgentie. Valt uw melding niet onder de spoedgevallen dan stellen we het maken van de afspraak uit tot een nader te bepalen tijdstip. Dit laten wij u schriftelijk weten. Valt uw melding wel onder de spoedgevallen dan benaderen wij u telefonisch om een afspraak te maken.