Digitalisering en innovatie

Innoveren doen we samen

Van ontwerp tot oplevering

BIM

Het gebruik van een Bouw Informatie Model (BIM) is de standaard bij Ballast Nedam West.
Het BIM is de digitale plek waar alle data van een project wordt opgeslagen en een uitgelezen hulpmiddel voor informatieoverdracht. Het stelt bouwers en gebruikers in staat om in elke fase van het bouwproces, van ontwerp tot uitvoering en beheer, over de gewenste bouwinformatie te beschikken. Het is onontbeerlijk dat deze data goed geordend wordt verwerkt en opgeslagen. Een gerichte toepassing van data in de bouw draagt bij aan meer efficiency in het bouwproces, leidt tot betere gebouwen en het bevordert ontwikkelingen op het gebied van industrieel-circulair bouwen. Beheersing van informatie en informatieoverdracht is hierbij essentieel.

Door het BIM te gebruiken om informatie te borgen en te distribueren ontstaat er een consequente en tijdige beschikbaarheid van informatie voor alle betrokkenen in het bouwproces; van de architect tot en met de timmerman op de bouw. Ook de eigenaar of gebruiker van het gebouw doet zijn voordeel met een BIM. Om die reden steken wij veel tijd en energie in het consequent en tijdig verwerken en verstrekken van de benodigde informatie aan projectmedewerkers zodat zij hun werkzaamheden optimaal kunnen uitvoeren, volgens de laatste BIM-standaarden.

Flexibel Modulair Casco (FMC)

De grondgebonden woningen die we maken middels het Flexibel Modulair Casco (FMC) zijn gebaseerd op gestandaardiseerde detaillering en samenwerking met partners. Het team dat deze projecten uitvoert wordt bij elkaar gehouden en ingezet om de continuïteit en het lerend vermogen binnen het concept te versterken. Door te prefabriceren verhogen we de kwaliteit, beperken we het aantal verkeersbewegingen naar de bouwlocatie en de hoeveelheid bouwafval.

Ursem Modulaire Bouwsystemen

De noodzaak en de wens om meer geïndustrialiseerd te bouwen en minder afhankelijk te zijn van het tekort aan vaklieden zorgen voor onze focus op modulair uit te voeren projecten. We passen de modulaire bouwsystemen van Ursem in waar dit waarde toevoegt aan het project voor de klant.

Terug naar