Project in Leiden Noord

Overeenkomst de Sleutels getekend

Afgelopen week tekenden we met de Sleutels de overeenkomst voor de sloop -en ontwikkeling van 5 appartementengebouwen in Leiden. We zijn trots om als ketenpartner, naast woningverbetering, ook de sloop – en nieuwbouw te mogen ontwikkelen en realiseren. Met de ingreep wordt de woningvoorraad vernieuwd, diversiteit vergroot en verregaand verduurzaamd en vergroend. Dit project zal een positieve impuls geven aan Leiden-Noord.

Op dit moment werken we samen met de Sleutels en KCAP hard aan het Voorlopig Ontwerp.