Duurzame Dinsdag

Bouwgenoten,

Duurzame Dinsdag is een dag met aandacht voor initiatieven uit de samenleving die onze wereld duurzamer, mooier en beter maken. Wij bij Ballast Nedam West maken de wereld met onze projecten mooier en beter en we proberen dat ook steeds duurzamer te doen.

De bouwsector is verantwoordelijk voor 11%  van de CO2 uitstoot in Nederland. Wij willen bijdragen aan de vermindering van ons aandeel in de uitstoot. Voor onze klanten, voor onszelf én voor de wereld.

Inhoudelijk leren én ontwikkelen we onszelf iedere dag. We nemen kleine en grote initiatieven om onze milieu-impact te verkleinen en ook te luisteren naar wat onze klanten willen. Op die manier kunnen we zowel inhoudelijk als financieel de juiste invulling geven aan de vraag van onze klant. Samen met onze klanten duurzame ambities waarmaken is wat we elke dag doen.

Waar kijken we op terug?

De initiatieven die we de afgelopen tijd hebben genomen zijn divers; klein en groot. Van restanten van gevelmaterialen worden nestkasten voor vogels en insecten gemaakt en toegepast, vlaggen zijn bij voorkeur van gerecyclede PET-flessen en bouwafval wordt in minimaal 4 stromen gescheiden. We werken naar de eerste CO2 neutrale bouwplaats met zo veel mogelijk elektrisch materieel en een gasloze keet, volledig voorzien van zonnepanelen. We hebben gebouwd met circulair beton, gerecyclede bakstenen, bio-based plaatmateriaal en heel veel hout. Met de toepassing van een groen gevelsysteem halen we gemiddeld zo’n 2,3 kg CO2 per vierkante meter uit de lucht en we monitoren onze materiaalgebonden CO2 uitstoot voor al onze projecten.

Waar zijn we mee bezig?

De maatschappelijke veranderingen gelden niet alleen voor ons, maar ook voor onze klanten. Veranderingen in het klimaat, wet- en regelgeving, milieuorganisaties die mensen scherp zetten, maakt dat we steeds meer het besef krijgen dat we met z’n allen de juiste invulling aan het duurzaamheidsbeleid moeten geven.

Wat helpt ons hierbij?

Er speelt veel op het gebied van duurzaamheid: EU Taxonomie, CSRD beleid, MRA Houtconvenant, huurpuntenstelsel, stikstof, MIA subsidie en veel andere thema’s om het voor elkaar beter te doen. Op internationaal, nationaal en regionaal niveau zorgt nieuw beleid ervoor dat bedrijven hun duurzaamheidsprestaties moeten rapporteren en voldoen aan bijvoorbeeld groenfondsen. Om invulling te geven aan dit beleid heeft de overheid ons nodig. Wij passen de gestelde maatregelen toe om de wet- en regelgeving te volgen en meer. De plannen op dit vlak maken ons nu al bewust van de impact in de toekomst. Door bijvoorbeeld nu al te rekenen met de toekomstige CO2 belasting, zorgt ervoor dat het kiezen voor een houten gebouw veel aantrekkelijker wordt dan de keuze voor de betonnen variant. Ook de politiek rekent hier al mee en zo worden de  duurzame beslissingen genomen.

Hoe doen we dat?

Bij elke bouwkeuze die we maken kijken we hoe het duurzamer kan. Dit doen we door vooruit te lopen op de CO2 belasting, maar ook voor materialen kijken we naar restwaarde als kostbare grondstof voor de toekomst. De financiële sector helpt ons hierbij door bij steeds meer financieringsmodellen meer bio-based en duurzame keuzes te waarderen dat resulteert in extra investeringsruimte. Hierdoor kunnen wij onze klanten niet alleen laten zien dat bouwen duurzamer kan, maar ook hoe deze transitie te financieren. Door bijvoorbeeld nog beter te isoleren worden  de bouwkosten hoger en dit kan worden terug verdiend op de lening vanuit de Regeling Groenprojecten. Het inzichtelijk maken van deze mogelijkheden is essentieel voor versnelling. 

Een van onze doelstelling is om onze materiaalgebonden CO2 uitstoot naar beneden te krijgen. Om binnen het kader van de DGBC (Dutch Green Building Counsil) te blijven. We houden voor al onze projecten de materiaalgebonden CO2 uitstoot bij, dus doen aan monitoring van de PPI en NPG.

Op deze manier doen we ons deel om de CO2 uitstoot te beperken binnen de financieringsmodellen die hiervoor bestaan. Maar ook het ‘less is more’ principe maakt projecten duurzamer. We kijken pragmatisch naar de keuzes bij de wens om een gebouw een ‘aantrekkelijk’ aanzien te geven.

Wat zijn onze doelen voor de toekomst?

Duurzaam bouwen is een belangrijk speerpunt in ons businessplan en staat daarmee hoog op de agenda. De focus bij  projectverwerving ligt op toonaangevende projecten waar wij ons mee kunnen onderscheiden om op het gebied van duurzaamheid meer toe te voegen. Meerwaarde wil zeggen meer doen dan vanuit regelgeving noodzakelijk is op het gebied van circulariteit, natuurinclusiviteit of klimaatadaptiviteit. Dit met als doel een bijdrage te leveren aan klimaatdoelstellingen en in de overtuiging dat dit het bouwen voor de toekomst is. Door hier gericht op in te zetten leren we en kunnen we best practices delen en versnellen.

Waar doen we dat voor?

Morgen kan alles anders zijn, voor onszelf maar ook voor de volgende generatie. Vandaag bereiden wij ons daarop voor.

We bouwen aan een duurzame toekomst.