Groot Onderhoud Slaaghwijk

Leiden

Groot Onderhoud Slaaghwijk

In Leiden voert Ballast Nedam West in opdracht van De Sleutels een groot onderhoudsproject uit aan de 135 huurwoningen aan de Buizerdhorst en Valkenhorst. O.a. worden de voor- en achtergevels vervangen door hoogwaardige kunststof puien met HR++ glas, draai kiepramen en isolatie. Tocht en kou zijn hiermee verleden tijd voor de bewoners! 

Waar nodig wordt tevens ook het asbest verwijderd. Ook worden in de woningen nieuwe warmwater- en verwarmingssysteem geplaatst en alle radiatoren vervangen. De radiatoren krijgen thermostaatkranen en elke woning krijgt één centrale warmtemeter. De afrekening van de stookkosten wordt hiermee een stuk eenvoudiger en duidelijker. Het nieuwe verwarmingssysteem blijft aangesloten op de stadverwarming. Een gasloos systeem dat steeds duurzamer wordt. 

Geen aanpak zonder inbreng van de bewoners

Voor zo’n groot onderhoudsproject is er draagvlak en een goede communicatielijn nodig met de bewoners. Om de bewoners goed te informeren hebben we een modelwoning gemaakt. Samen met de opdrachtgever De Sleutels en de bewonerscommissie is deze beoordeeld en zijn nog enkele kleine aanpassingen doorgevoerd. In de modelwoningen zijn alle bewoners gefaseerd uitgenodigd en zijn ze door de planteamleden door de woning geleid. Hierbij ontvingen zij informatie om zo hun keuze te maken. “Een grote aanpak als dit gaat altijd in overleg met een klankbordgroep en bewonerscommissie. Met hun inbreng en advies zijn de panelen in de kozijnen aangepast en wordt de draairichting van de balkondeur veranderd. Ook de bewoners hebben een stem. Meer dan 70% van de twee flats stemden in met ons voorstel om de voorgestelde werkzaamheden aan de flats en appartementen uit te voeren”, aldus De Sleutels. Inmiddels zijn de werkzaamheden aan de appartementen in de Buizerdhorst gestart. Eind 2018 zijn de laatste woningen aan de Valkenhorst gereed.

Volledig gasloos

In dit onderhoudsproject konden de bewoners kiezen om hun appartement helemaal “gasloos” te maken. Een grote groep bewoners heeft hiervoor gekozen. Zij krijgen een inductiekookplaat met bijbehorende pannenset, een extra elektragroep en de gasmeter wordt verwijderd. Voor deze aanpassingen wordt geen huurverhoging doorberekend.