Groot onderhoud

en bouwen in ketensamenwerking

Groot onderhoud

Groot onderhoud door Ballast Nedam West is een effectieve en kostenefficiënte oplossing voor de verduurzaming van uw woningvoorraad. Vooral ook in situaties waar de originele structuur behouden kan blijven. Met ons deskundig en vakkundig groot-onderhoud tillen we de kwaliteit en het comfort van om het even welke bestaande woning naar het gewenste niveau.

Werk voor echte specialisten

Woningverbetering is werk voor echte specialisten. Mensen met ervaring en kennis van zaken, maar ook met begrip voor de wensen en situatie van de bewoners. Bij de ervaren woningverbeteringprofessionals van Ballast Nedam bent u verzekerd van hoogstaand vakwerk en een efficiënt proces met minimale hinder.

In de loop der jaren hebben we bij Ballast Nedam Bouw West vele grote en kleinere woningverbeteringsprojecten uitgevoerd voor woningcorporaties. De specialistische kennis en ervaring die we hiermee hebben opgebouwd, delen we graag met de opdrachtgever. De diverse verbeteringsscenario's leggen we u bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk voor, zodat u de juiste keuzes kunt maken voor een optimaal woongenot, lagere energie- en onderhoudskosten en bijdraagt aan een duurzamere leefomgeving.

Ketensamenwerking

Slimmer werken leidt tot hogere kwaliteit en lagere kosten

Met ketensamenwerking creëert Ballast Nedam West bewust een samenwerkingsvorm tussen de projectpartijen (ketenpartners), die de gezamenlijke prestaties voor het project verbeteren en de kosten verlagen. Hiermee realiseren we een maximale toegevoegde waarde voor de opdrachtgevers en de gebruikers. Succesvolle ketensamenwerking zorgt ervoor dat een project beheersbaar binnen het gestelde tijdspad en budget en volgens de kwaliteitseisen wordt opgeleverd.

Kracht van samen: sneller en beter

Ballast Nedam West is ketenpartner van woningbouwvereniging de Sleutels in Leiden. Ketensamenwerking biedt veel voordelen: elke partij brengt zijn eigen expertise in, kennis blijft behouden, partijen kennen elkaar en kunnen snel schakelen, het huidig woningbezit van de Sleutels kan sneller verduurzaamd worden.